Sign. - Afwijzing vorderingen na vereffening Baan


Een drietal (oud) aandeelhouders (Value8 c.s.) van het vereffende Baan Company NV (Baan) stellen een vordering uit ongerechtvaardigde verrijking te hebben op Invensys Plc. (Invensys), dan wel een vordering wegens onrechtmatige daad op Baan, Invensys en Invensys Administratie BV, op grond van een renteloze lening van Baan aan Invensys. Deze renteloze lening is het resultaat van de omzetting van de koopprijs die Invensys Holding, een dochtermaatschappij van Invensys, moest betalen voor de overname van de activa en passiva van Baan. Value8 c.s. stellen onder andere dat zij zijn benadeeld doordat zij als aandeelhouder van Baan door de renteloze lening een rentevergoeding over hun liquidatieuitkering zijn misgelopen. Verder zou het aangaan van de lening (of het renteloos maken daarvan) in strijd zijn met art. 2:92 BW. De vorderingen tegen de vennootschap zelf (Baan Company NV) Value8 c.s. stellen dat Baan nog bestaat, zodat zij ontvankelijk zijn. Uit hetgeen zij naar voren hebben gebracht, kan echter niet worden afgeleid dat Baan nog bestaat. Value8 c.s. onderkennen dat Baan na de slotuitkering geen baten meer had, maar stellen dat Baan niettemin is blijven bestaan omdat nog geen rekening en verantwoording is afgelegd. Voor zover Value8 c.s. hiermee doelen op de verplichting tot het afleggen van rekening en verantwoording in de zin van art. 2:23b lid 2 en 4 BW, miskennen zij dat de door vereffenaar Invensys Administratie BV gedeponeerde liquidatiebalans en het daarbij behorende verslag als rekening en verantwoording kwalificeren. Een eventueel gebrekkige rekening en verantwoording in de zin van…

Verder lezen
Terug naar overzicht