Sign. - Afwikkeling huwelijksvoorwaarden met periodiek verrekenbeding


De man had een onderneming in de vorm van een eenmanszaak. Deze is tijdens het huwelijk omgezet in een BV. Welk vermogen komt voor verrekening in aanmerking? Het inkomensbegrip in de huwelijksvoorwaarden is niet gedefinieerd. De rechtbank gaat uit van een ruim inkomensbegrip, inclusief winst uit onderneming, dividend en inkomen uit vermogen. Het vermogen van de man is tijdens het huwelijk door zijn arbeidsinspanningen opgebouwd. De vrouw heeft daarom mogen verwachten dat het vermogen van de onderneming in beginsel in de verrekening betrokken zou worden. Een zuivere vermogens toename blijft echter buiten de verrekening. Uitgaande van artikel 1:141 lid 3 BW diende het gehele ondernemingsvermogen in de eenmanszaak in de verrekening te worden betrokken. Inbreng van de onderneming in een BV dient in deze situatie gelijkgesteld te worden met de aanschaf van aandelen met overgespaard inkomen. De waarde van de aandelen dient daarom volledig te worden verrekend. Gelet op de door partijen gehanteerde systematiek, dient daarvoor onder meer duidelijkheid te komen over de waarde van het bedrijfspand.

(Rechtbank Zutphen 26 oktober 2011, LJN BX7010)

Verder lezen
Terug naar overzicht