Sign. - Akte van statutenwijziging: de fiscale gevolgen van teruggaaf van agio (deel 1)


Vermindering van geplaatst kapitaal kan op twee manieren plaatsvinden: door intrekking van aandelen of door vermindering van de nominale waarde van de aandelen bij statutenwijziging. Een aandeelhouder kan om hem moverende redenen meer kapitaal in de vennootschap storten dan de nominale waarde van de uitgegeven aandelen. Teruggaaf van dit surplus, het agio, aan de aandeelhouder is een bijzondere variant van kapitaalvermindering. Wil de teruggaaf van het agio zonder heffing van inkomstenbelasting (in box 2) plaatsvinden aan de aanmerkelijkbelanghouder, dan zijn hiervoor bepaalde stappen vereist, waaronder een akte van statutenwijziging. Laatstgenoemde geldt eveneens voor de teruggaaf van het agio zonder heffing van dividendbelasting aan de aandeelhouder natuurlijk persoon/rechtspersoon. Voor de notaris is in dit kader dus een cruciale rol weggelegd. In het eerste deel van een tweeluik belichten de schrijfsters de fiscale gevolgen van de teruggaaf van agio aan de aandeelhouder naar huidig recht. In het tweede deel gaan zij in op de fiscale gevolgen van de teruggaaf van agio aan de aandeelhouder naar toekomstig bv-recht. Insolventie en zekerheden (FBN 2011, 48, mr. J.W.E. Litjens en mr. M. Tydeman-Yousef)

Verder lezen
Terug naar overzicht