Sign. - Akte van statutenwijziging: de fiscale gevolgen van teruggaaf van agio (deel 2)


In het eerste deel van dit tweeluik zijn de fiscale gevolgen van de teruggaaf van agio aan de aandeelhouder naar huidig recht besproken (fBN 2011, 48). In dit tweede deel komt het toekomstig bv-recht aan bod. Vermindering van geplaatst kapitaal kan op twee manieren plaatsvinden: door intrekking van aandelen en door vermindering van de nominale waarde van de aandelen bij statutenwijziging. Een aandeelhouder kan om hem moverende redenen meer kapitaal in de vennootschap storten dan de nominale waarde van de uitgegeven aandelen. Teruggaaf van dit surplus, het agio, aan de aandeelhouder is een bijzondere variant van kapitaalvermindering. Wil de teruggaaf van het agio zonder heffing van inkomstenbelasting (box 2) plaatsvinden aan de aanmerkelijk belanghouder, dan zijn hiervoor bepaalde stappen vereist waaronder een akte van statutenwijziging. laatstgenoemde geldt eveneens voor de teruggaaf van het agio zonder heffing van dividendbelasting aan de aandeelhouder natuurlijk persoon/rechtspersoon. Voor de notaris is in dit kader dus een cruciale rol weggelegd. Wanneer het nieuwe bv-recht is ingevoerd, zal de rol van de notaris nog belangrijker worden. Want dan moet voor de teruggaaf van agio niet alleen de uitkeringstest (inclusief de testresultaten), maar ook de goedkeuring van het besluit tot agioteruggaaf door het bestuur worden gedocumenteerd om bestuurdersaansprakelijkheid te voorkomen of te beperken. De notaris is de aangewezen persoon om partijen hierop te wijzen. (FBN 2011, 54, mr. J.W.E. Litjens)

Verder lezen
Terug naar overzicht