Sign. - Alimentatie binnen een latrelatie?


Voor ongehuwd samenwonenden geldt geen wettelijke onderhoudsverplichting. Gaan zij uit elkaar, alsdan kan er sprake zijn van een natuurlijke verbintenis tot betaling van alimentatie. Wanneer deze wordt omgezet in een rechtens afdwingbare verbintenis is betaalde alimentatie aftrekbaar, zie art. 6.3 lid 1 sub f Wet IB 2001.

Auteur staat in haar bijdrage stil bij Rechtbank Noord-Holland 2 maart 2017, ECLI:NL:RBNHO:2017:1762, waarin de rechter ­– onder verwijzing naar HR 8 november 2002 ECLI:NL:…

Verder lezen
Terug naar overzicht