Sign. - Als de (stille?) noodklok luidt... Overheidsingrijpen in privaatrechtelijke verhoudingen ten behoeve van stabiliteit in de financiële sector


De schrijver bespreekt – in een korte weergave van zijn recente oratie ter gelegenheid van zijn benoeming tot bijzonder hoogleraar effectenrecht aan de Radboud Universiteit – een aantal aspecten van het wetsvoorstel voor de Interventiewet (33 059), mede in het licht van een onlangs in circulatie gekomen conceptrichtlijn die hetzelfde terrein beslaat. De schrijver stelt een aantal verbeteringen voor en bepleit dat het wetsvoorstel de beginselen en uitgangspunten van de conceptrichtlijn overneemt. Deze zouden de belangen van de betrokken stakeholders meer en evenwichtiger ter harte nemen dan het wetsvoorstel nu doet. (Ondernemingsrecht 2012, 2, prof. mr. V.P.G. de Serière)

Verder lezen
Terug naar overzicht