Sign. - Altijd ergens verliesverrekening


In dit artikel stelt de auteur de grensoverschrijdende en binnenlandse verliesverrekening centraal. Hij gaat eerst in op de belangrijkste jurisprudentie van het Hof van justitie over deze onderwerpen. Voor grensoverschrijdende verliesverrekening geldt dat een lidstaat niet verplicht is buitenlandse verliezen te importeren, tenzij deze verliezen definitief zijn geworden. Voor de weigering van binnenlandse verliesverrekening bestaat de rechtvaardigingsgrond van de handhaving van de samenhang van het belastingstelsel in geval van dubbele verliesverrekening in dezelfde staat. In dit kader bespreekt de auteur de arresten Papillon en Philips Electronics. (NTFR-B 2013/32, O.C.R. Marres)

Verder lezen
Terug naar overzicht