Sign. - Ambtenaar weigert medewerking


De burgerlijke staat van de Guinese moeder wordt aangeduid als 'gehuwd'. Zij is echter van mening dat dit 'ongehuwd' moet zijn, nu zij tegen haar zin gehuwd is. De ambtenaar weigert echter medewerking zoals bedoeld in artikel 1:27 BW met betrekking tot het opstellen van een akte tot erkenning. De vrouw stelt dat zij als ongehuwd moet worden aangemerkt, omdat sprake is van een zogenaamd 'traditioneel' huwelijk dat op 29 juni 2010 tegen haar wil gesloten is. Volgens de vrouw heeft de ambtenaar ten onrechte geweigerd de akte van erkenning van de minderjarige op te maken.
De vrouw heeft in de procedure het meeste recente W-document op haar naam, de beschikking van de IND en de uitspraak van de rechtbank met betrekking tot haar verblijfsvergunning overgelegd. Volgens de ambtenaar blijkt uit voornoemde stukken dat de vrouw niet in het bezit is van een geldig identiteitsbewijs. Het W-document is namelijk een aantal jaren verlopen. Dit leidt ertoe dat haar nationaliteit en identiteit niet vastgesteld kunnen worden. Bovendien is de moeder kennelijk gehuwd, nu in de IND-beschikking en de uitspraak van de rechtbank meerdere malen verwezen wordt naar 'haar man'.
Vaststaat dat de vrouw op 29 mei 2010 te Conakry (Guinee) is gehuwd en dat zij bij haar aankomst in Nederland nog steeds was gehuwd en ook nog was gehuwd op 13 augustus 2012 toen zij samen met de man de akte van erkenning wilde laten opmaken van het kind waarvan zij zwanger was.
Een buiten Nederland gesloten huwelijk dat ingevolge het recht van de staat waar de huwelijksvoltrekking plaatsvond rechtsgeldig is of nadien rechtsgeldig is…

Verder lezen
Terug naar overzicht