Sign. - Ambtshalve toetsing overgang van onderneming, arbeidsovereenkomst van rechtswege geëindigd


De werknemer heeft tot 1 mei 2008 een eigen onderneming gedreven. Hij heeft met de nieuwe werkgever een overeenkomst gesloten waarbij alle werknemers zijn overgenomen. In de markt is bekendgemaakt dat de activiteiten door de nieuwe werkgever zijn overgenomen. Vervolgens hebben partijen een schriftelijke arbeidsovereenkomst gesloten voor de duur van één jaar vanaf 1 mei 2008. Deze overeenkomst is pas ondertekend op 18 augustus 2008. De werknemer kwam er tijdens ziekte achter dat het loon niet werd doorbetaald per 1 mei 2009, toen bleek dat de nieuwe werkgever zich op het standpunt stelde dat de arbeidsovereenkomst van rechtswege was geëindigd. De rechter stelt dat er geen aanleiding is om ambtshalve te toetsen of er sprake is van een overgang van onderneming omdat dat niet is gesteld en er te weinig feiten zijn gesteld die tot die conclusie leiden.
De kantonrechter acht het mogelijk dat partijen hun arbeidsrelatie met terugwerkende kracht hebben geregeld. Niet is gebleken dat de werknemer kort daarna heeft geprotesteerd tegen de einddatum. Hij wordt daaraan, mede gezien zijn positie, gehouden. De periode waarin de arbeidsrelatie onduidelijk was, kan niet worden getypeerd als een separate arbeidsovereenkomst. De werknemer krijgt de kantonrechter niet mee in het standpunt dat een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd was ontstaan.

(Ktr. Delft 1 juli 2010, LJN BO1455)

(Ktr. Delft 1 juli 2010, LJN BO1455)

Verder lezen
Terug naar overzicht