Sign. - Anti-corruptie compliance: wat de doen als het mis gaat?


Compliance programma's beperken de kans dat zich omkoping voordoet, maar sluiten dit niet uit. In sommige landen is het doen van onzakelijke betalingen aan overheidsfunctionarissen nog steeds gebruikelijk om opdrachten of vergunningen te verkrijgen. Wanneer dit soort misstanden zich voordoet, is intern onderzoek vaak aangewezen. De schrijvers geven een kort overzicht van het internationaal juridisch kader dat van toepassing is op buitenlandse omkoping en bespreken de redenen voor het doen van een intern onderzoek, hoe dit het beste kan worden aangepakt en de dilemma's die erbij kunnen opkomen. Zij gaan ten slotte kort in op een aantal trends en ontwikkelingen op het gebied van compliance.
(Ondernemingsrecht 2013, 4, mr. drs. M.J.C. Somsen en mr. R. van Staden ten Brink)

Verder lezen
Terug naar overzicht