Sign. - Arbeidsongevallen en beroepsziekten: aansprakelijkheid en/of verzekeringsplicht


De auteur bespreekt in dit artikel de vraag of een verzekeringsstelsel de voorkeur verdient boven een systeem gebaseerd op (fout)aansprakelijkheid. Momenteel is het zo dat in Nederland werkgerelateerde schade wordt vergoed op basis van foutaansprakelijkheid van de werkgever met art. 7:658 als grondslag. Het is de vraag of deze vorm van aansprakelijkheid zijn langste tijd niet heeft gehad en vervangen moet worden door een vergoedingsstelsel waarbij schade op no-fault-basis wordt vergoed en het voor het recht op een vergoeding geen verschil maakt of de werkgever al dan niet in een zorgplicht tekortgeschoten is. De auteur concludeert dat al met al de argumenten voor en tegen het vergoeden van werkgerelateerd letsel op basis van een verzekeringssysteem of op basis van aansprakelijkheidrecht elkaar min of meer in evenwicht te houden. Zelf vindt Vegter de vraag of een verzekeringssysteem wenselijk is, lastig te beantwoorden. Zij opteert voor een systeem dat waarborgt dat zo veel mogelijk werknemers een redelijke compensatie ontvangen als hen een arbeidsongeval of beroepsziekte overkomt, zonder dat de kosten voor werkgevers onoverzienbaar worden. Het lijkt volgens de auteur niet te gewaagd om te veronderstellen dat een verzekeringssysteem een hogere lsquodekkingsgraadrsquo zal hebben, in die zin dat meer werknemers in aanmerking zullen komen voor een vergoeding. Bijkomend voordeel van een verzekeringssysteem is dat de discussie over schuld vermeden kan worden en dat de relatie tussen werkgever en werknemer niet verder wordt belast dan nodig is, zonder dat daarmee de werknemer onrecht wordt aangedaan. Alles afwegend lijkt de auteur een verzekeringsstelsel daarom geschikter dan een aansprakelijkheidsstelsel. Wel stelt zij dat ook van een verzekeringsstelsel geen wonderen moeten worden verwacht, want ook daarbij zullen zich…

Verder lezen
Terug naar overzicht