Sign. - Arbeidsovereenkomst of andersoortige overeenkomst, bedoeling van partijen en uitvoering daaraan gegeven


Stivako heeft op 10 maart 2008 een Praktijkarbeidsovereenkomst met de eiser gesloten ten behoeve van de beroepsbegeleidende leerweg. In de overeenkomst is opgenomen dat eiser arbeid verricht in het kader van zijn opleiding en dat de overeenkomst een onlosmakelijk onderdeel uitmaakt van de tussen Stivako, eiser en de ROC gesloten praktijkovereenkomst (hierna BPVO). Partijen worden in de overeenkomst als lsquowerkgeverrsquo en lsquowerknemerrsquo aangemerkt.
Op 29 oktober 2009 wordt eiser door Stivako op staande voet ontslagen. Eiser was al eerder aangesproken op zijn inzet, motivatie en gedrag.
Eiser verweert zich door zich op de onregelmatigheid van het gegeven ontslag te beroepen. Stivako stelt in het kort geding echter dat er geen sprake is van een arbeidsovereenkomst.
De voorzieningenrechter is van mening dat het lsquoleeraspectrsquo in de relatie Stivako en eiser voorop staat ten opzichte van het aspect lsquoarbeid'. Dat oordeel is mede ingegeven omdat de arbeidsovereenkomst een onlosmakelijk deel uitmaakt van de BPVO.

(Vzngr. Rb. Arnhem, LJN BL2822)

(Vzngr. Rb. Arnhem, LJN BL2822)

Verder lezen
Terug naar overzicht