Sign. - Arbeidsovereenkomst eindigt van rechtswege op 63e


De CAO voor Grondpersoneel van KLM voor 2002-2004 laat arbeidsovereenkomsten (ook voor onbepaalde tijd) van rechtswege eindigen op de ldquonormpensioendatumrdquo, i.c. 63. De stelling van werknemer dat zijn arbeidsovereenkomst na deze datum doorloopt gaat niet op want zij is gebaseerd op het onjuiste argument dat de CAO 2002-2004 door een latere cao is vervangen. Het beleid om m.b.t. verplichte pensionering onderscheid te maken tussen werknemers geboren vóór en vanaf 1950 obj. gerechtvaardigd.

(Ktr. Amsterdam 12 februari 2010 LJN BL5709)

(Ktr. Amsterdam 12 februari 2010 LJN BL5709)

Verder lezen
Terug naar overzicht