Sign. - Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd, uitzendovereenkomst, loondoorbetaling tijdens ziekte


De werknemer heeft een arbeidsovereenkomst gesloten met Euroselectief per 1 oktober 2007. In die arbeidsovereenkomst is een uitzendbeding opgenomen. De werknemer is ziek geworden per 26 maart 2009 omdat hij tijdens het werk met een ladder is gevallen. Op 7 februari 2008 heeft de werkgever een verklaring afgegeven waarin is aangegeven dat een arbeidsovereenkomst voor onbegrensde tijd is afgesloten.
In de arbeidsovereenkomst is gesteld dat Euroselectief een uitzendonderneming is, wordt verwezen naar de fasen volgens de NBBU CAO en is in fase één geen opzegbepaling opgenomen. De kantonrechter is van mening dat een uitzendovereenkomst is afgesproken en dat de werkgeversverklaring dat niet anders maakt. De werknemer zat ten tijde van de ziekmelding in fase twee.
Uit het feit dat in de arbeidsovereenkomst is opgenomen dat de werknemer een exemplaar van de NBBU CAO heeft ontvangen, maakt de kantonrechter op dat die cao daarmee van toepassing is verklaard. In de arbeidsovereenkomst is bepaald dat de arbeidsovereenkomst per direct eindigt, bijvoorbeeld als de werknemer zich ziek meldt. Dat is conform de bepalingen in de cao. In de cao is echter opgenomen dat de ZW-uitkering door de werkgever wordt aangevuld tot 90% van het loon.
De kantonrechter wijst de vordering toe ten belope van de aanvulling van 20% tot het moment dat de werknemer zich hersteld heeft gemeld.

(Ktr. Arnhem 20 september 2010, LJN BO4513)

(Ktr. Arnhem 20 september 2010, LJN BO4513)

Verder lezen
Terug naar overzicht