Sign. - Arrest Mak/SGBO geldt alleen voor verstoorde arbeidsverhouding


Werknemer vordert loon over niet-gewerkte periode van vier maanden, primair op grond van art. 629 (ziek), subsidiair op grond van art. 628 (situatief arbeidsongeschikt). Hof: feit dat werknemer maagklachten had wil niet zeggen dat hij door ziekte arbeidsongeschikt was, dus primaire vordering ongegrond. Nu de leer van Mak/SGBO alleen voor verstoorde arbeidsverhoudingen geldt en de werknemer onvoldoende heeft onderbouwd dat hiervan sprake is sneuvelt ook de subsidiaire vordering. (Hof Leeuwarden 17 maart 2009, LJN BI0273)

Verder lezen
Terug naar overzicht