Sign. - Art. 2:216 volgens het wetsvoorstel Flex- BV: niet doen!


Eén van de voor de praktijk belangrijkste onderdelen van het wetsvoorstel flex-bv heeft betrekking op art. 2:216 BW: het doen van uitkeringen aan aandeelhouders. De schrijver kan zich niet vinden in de goedkeuringseis die bij deze regeling is opgenomen. Hij zet zijn belangrijkste bezwaren tegen de regeling uiteen. Dit zijn onder andere een onaanvaardbaar risico van bestuurdersaansprakelijkheid, het feit dat de regeling enkel rekening houdt met belangen van crediteuren, het feit dat geen rekening wordt gehouden met concernverhoudingen en de omstandigheid dat de nieuwe regeling en de rechtsonzekerheid die deze voor bestuurders meebrengt, tot lastenverzwaring zal leiden. (TvI 2012, nr. 2, p. 27, prof. mr. J.B. Huizink)

Verder lezen
Terug naar overzicht