Sign. - Artikel 2:9 Bw geldt ook voor een vrijwilliger als bestuurder


De schrijver bespreekt het arrest van het Hof Amsterdam van 12 juni 2012 («joR» 2012/348) waarin de positie van de vrijwilliger als bestuurder (penningmeester van de afdeling Gooistreek van het Rode kruis) van een rechtspersoon aan de orde kwam. Het hof oordeelde dat ook een onbezoldigd vrijwilliger onderworpen is aan de norm van art. 2:9 BW. In zijn commentaar gaat de schrijver onder andere in op de vraag of de flexibilisering van het bv-recht tot een andere uitkomst zou kunnen leiden en vraagt hij zich onder andere af waarom het Rode kruis uitsluitend de penningmeester heeft aangesproken en waarom de penningmeester zijn medebestuurders niet bij de procedure betrokken heeft, nu sprake is van collectieve verantwoordelijkheid van het bestuur.
(JBN 2012, 55, mr. T.F.H. Reijnen)

Verder lezen
Terug naar overzicht