Sign. - Attestatie de vita na toepassing van turboliquidatie


 

Na turboliquidatie vindt geen afwikkeling meer plaats volgens de vereffeningsregels van Boek 2 BW. Ontbinding zonder (formele) vereffening kan worden toegepast indien er op het tijdstip van ontbinding (i) baten noch schulden zijn, dan wel (ii) geen baten maar nog wel schulden zijn. Indien twijfel bestaat over de gang van zaken in het zicht van ontbinding kan een belanghebbende de rechter verzoeken over te gaan tot toetsing van het oordeel van het bestuur dat er geen baten meer zijn op het tijdstip van ontbinding. Een attestatie de vita – een bewijs van in leven, zij het in liquidatie zijn, kan worden verkregen bij de insolventierechter (HR 27 januari 1995, NJ 1995, 597). De schrijfster gaat na welke andere rechter kan overgaan tot toetsing van turboliquidatie en in welke gevallen dit kan.

 

(WPNR 2013/6993, mr. M.Y. Nethe)

 

Verder lezen
Terug naar overzicht