Sign. - ‘Baijings-/Blakborn-arrest’. Vordering tot nakoming contractuele wachtgeldregeling naast riante ontbindingsvergoeding naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar. Vergoeding mag in mindering worden gebracht op wachtgeldregeling


Werknemer is sinds 1979 in dienst van (de rechtsvoorgangers van) werkgever. De arbeidsovereenkomst tussen werkgever en werknemer is met ingang van 1 juli 2007 ontbonden. Daarbij is aan werknemer een vergoeding van € 122.375 bruto toegekend lsquoeen en ander strekkende tot aanvulling van door werknemer te ontvangen uitkeringen dan wel elders verdiend loonrsquo. Op grond van de cao ontvangt werknemer een beperkte aanvulling op zijn WW-uitkering. Op grond van art. 7 van de in 1992 ondertekende arbeidsovereenkomst heeft werknemer bij onvrijwillig ontslag recht op aanvulling van inkomsten conform de Wachtgeldverordening Hilversum. Werknemer maakt aanspraak op deze wachtgelduitkering met ingang van 1 juli 2007. Werkgever stelt zich op het standpunt dat nakoming van deze bepaling ndash naast de reeds ontvangen riante ontslagvergoeding en suppletieregeling uit de cao ndash naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar is. De kantonrechter heeft geoordeeld dat werknemer naast de ontbindingsvergoeding recht heeft op de wachtgeldregeling. Werkgever komt in hoger beroep. Volgens werkgever is bij het aangaan van de arbeidsovereenkomst in 1992 juist geen rekening gehouden met de mogelijkheid dat bij ontslag naast een afvloeiingsregeling door de rechter een ontbindingsvergoeding zou worden vastgesteld. Werknemer betwist dat werkgever zich in 1992 niet heeft gerealiseerd dat zij bij ontslag van werknemer het risico liep een ontslagvergoeding te moeten betalen. Dit risico is een feit van algemene bekendheid, aldus werknemer. Het hof oordeelt als volgt. Indien de rechter in de ontbindingsprocedure ndash zonder bekend te zijn met een tussen partijen overeengekomen afvloeiingsregeling ndash een vergoeding naar billijkheid heeft toegekend, dient de rechter die in een latere procedure heeft te oordelen over de vordering tot nakoming van die afvloeiingsregeling, de toegekende ontbindingsvergoeding in…

Verder lezen
Terug naar overzicht