Sign. - Bankbedrijf heeft op grond van vertrouwensbeginsel recht op teruggaaf overdrachtsbelasting door uitoefening koopoptie


Het betreft hier het hoger beroep van Rechtbank Gelderland 27 augustus 2015, NTFR 2015/3065. Om aanspraak te kunnen maken op een teruggaaf van overdrachtsbelasting overeenkomstig art. 19 lid 1 sub a jo 15 lid 1 sub r Wbr moet er sprake zijn van een ontbindende voorwaarde die de toestand van vóór de verkrijging feitelijk evenals rechtens herstelt.

Hiervan was volgens Hof Arnhem-Leeuwarden in casu geen sprake. Bovendien was de werking van de ontbindende voorwaarde niet gebonden aan een objectief toekomstige en onzekere gebeurtenis. Desondanks wordt…

Verder lezen
Terug naar overzicht