Sign. - Bankenbelasting


Medio december 2011 is het wetsvoorstel inzake invoering van een bankenbelasting naar de Tweede Kamer gestuurd. De auteur behandelt in dit artikel zowel de motieven die aan het voorstel ten grondslag liggen als de vormgeving. De auteur gaat daarbij in op het belastingsubject (bancaire instellingen), het belastingobject (de ongedekte schuldpositie), de tariefstructuur en mogelijke dubbele belastingheffing. De auteur concludeert dat de voorgestelde regeling vooral een symboolwaarde heeft en vraagt zich af waarom niet wordt gekozen voor aanscherping van reeds bestaande regelgeving. (WFR 2012, nr. 6938, 26 januari 2012, P. Kavelaars)

Verder lezen
Terug naar overzicht