Sign. - Bankenbelasting: overbelasting?


De auteur gaat in dit artikel in op de nog in te voeren bankenbelasting en behandelt achtereenvolgens de subjectieve belastingplicht voor bancaire instellingen, de grondslag en het tarief, de mogelijke verwezenlijking van de doelstellingen, de eventuele samenloop met andere regelingen en de wens voor Europese coördinatie. (MBB 2012, nr. 4, I.M. de Groot)

Verder lezen
Terug naar overzicht