Sign. - Beëindiging benoeming


Bij beschikking van 1 juni 2012 heeft de Ondernemingskamer een onderzoek bevolen naar het beleid en de gang van zaken van De Orthopedische Schoenmakerij (DOS) en een onderzoeker benoemd. Voorts heeft de Ondernemingskamer bij wijze van onmiddellijke voorzieningen onder andere een tijdelijk bestuurder benoemd. Nu Praamstra zijn verzoek tot het vaststellen van wanbeleid heeft ingetrokken, behoeft dit geen verdere behandeling meer en moet Praamstra niet-ontvankelijk worden verklaard. Het voorgaande brengt mee dat de onmiddellijke voorzieningen moeten worden beëindigd. De tijdelijk bestuurder verzoekt hem – de Ondernemingskamer begrijpt: bindend voor DOS – decharge te verlenen voor het door hem gevoerde bestuur. Die bevoegdheid komt de Ondernemingskamer echter niet toe. Wel wijst de Ondernemingskamer er in dit verband op dat zij in een eerdere beschikking heeft geoordeeld dat de in die procedure door Praamstra geformuleerde verwijten ten aanzien van het functioneren van de tijdelijk bestuurder als bestuurder van DOS ontoereikend zijn voor toewijzing van het verzoek tot ontheffing van hem als bestuurder van DOS. leijten bespreekt in zijn noot het feit dat de Ondernemingskamer om gaat ten aanzien van de vraag of haar de bevoegdheid toekomt de benoemde bestuurder decharge te verlenen. Waar de Ondernemingskamer in het verleden decharge heeft verleend en zich nooit heeft uitgesproken over de vraag of haar deze bevoegdheid toekomt, oordeelt de Ondernemingskamer nu expliciet dat deze bevoegdheid haar niet toekomt. (Hof Amsterdam (OK) 18 maart 2013, «JOR» 2013/136, m.nt. mr. A.F.J.A. Leijten)

Verder lezen
Terug naar overzicht