Sign. - Beëindiging inhuur WSW’er met sociale beperkingen strijdig met WGB h/cz


Gemeente beëindigt i.v.m. reorganisatie postkamer de inhuur van een daar werkzame WSWrsquoer met ernstige sociale beperkingen (gebrek aan inlevingsvermogen, communicatieve vaardigheden, emotionele intelligentie en sociale weerbaarheid), want na reorganisatie is teamwerk vereist waartoe de man blijkens zijn gedrag (onhygiënische persoonlijke verzorging, niet naleven huisregels, enz.) niet in staat zou zijn. CGB: directe ongelijke behandeling o.g.v. h/cz, bovendien geen onderzoek naar doeltreffende aanpassingen.

(CGB-oordeel 2009-38)

Verder lezen
Terug naar overzicht