Sign. - Beëindiging van de huurovereenkomst in het faillissement van de huurder


Naar aanleiding van het arrest Aukema q.q./Uni-Invest (HR 14 januari 2011, «JOR» 2011/101), waarin in het bijzonder de vraag in hoeverre een beëindiging van de huurovereenkomst op de voet van de regeling van art. 39 Fw de mogelijkheden van de verhuurder om schadevergoeding te vorderen doorkruist, bespreekt de schrijver de regeling van art. 39 Fw. (TvI 2011, 17, mr. T.T. van Zanten en prof. mr. F.M.J. Verstijlen)

Verder lezen
Terug naar overzicht