Sign. - Begrip ‘overgang’


Klarenberg was als hoofd van een afdeling bij ET in dienst. Deze afdeling bestond uit drie groepen, waarvan één zijn verantwoordelijkheid was. Ferrotron kocht van ET bepaalde door ET ontwikkelde producten, welke alle afkomstig waren van Klarenberg’s groep. Ferroton verwierf alle rechten op deze producten, maar ook bijvoorbeeld een leveranciers en een klantenlijst. Daarnaast zijn enkele werknemers van ET aan Ferrotron overgedragen. Deze producten die zijn vervolgens in het assortiment van Ferrotron opgenomen en de ex-werknemers van ET zijn in de bestaande organisatorische structuur van Ferrotron geïntegreerd. ET ging na enige tijd failliet. Klarenberg meent te zijn overgegaan op Ferrotron. De rechtsvraag is of er sprake kan zijn van een overgang van onderneming, nu het onderdeel dat is overgegaan niet als organisatorisch zelfstandig onderdeel door de verkrijger wordt voortgezet, maar is geïntegreerd in de bestaande structuur van de verkrijger. Is dan de identiteit bewaard gebleven van het overgedragen onderdeel? Het EHvJ overweegt dat de identiteit van een economische eenheid bestaat uit het organisatorische element van de eenheid, maar ook uit de voortzetting van haar economische activiteit. De vraag of na de overgang de identiteit van de economische eenheid is behouden dient dan ook te worden uitgelegd aan de hand van beide elementen. Daarom hoeft niet de eis te worden gesteld dat de specifieke wijze waarop de ondernemer de diverse overgegane productiefactoren had georganiseerd moet worden gehandhaafd om de identiteit van de overgegane eenheid te kunnen behouden, maar wel dient de functionele band die de onderling samenhangende, elkaar aanvullende factoren verenigt, te worden behouden. De handhaving van een dergelijke functionele band tussen de verschillende overgegane factoren biedt de verkrijger immers…

Verder lezen
Terug naar overzicht