Sign. - Belastingplan 2014


Op Prinsjesdag heeft de regering het Belastingplan 2014 gepresenteerd. Belangrijke punten uit het Belastingplan 2014 zijn: (i) Het opzettelijk niet betalen van een belasting die op aangifte moet worden afgedragen (zoals de loonbelasting) of moet worden voldaan, wordt een strafbaar feit. (ii) In de schenkingsbelasting geldt van 1 oktober 2013 tot 1 januari 2015 een ruimere vrijstelling (€ 100.000) voor schenkingen ten behoeve van de eigen woning. (iii) fiscale beleggingsinstellingen die beleggen in vastgoed mogen binnen zekere grenzen bijkomstige werkzaamheden verrichten in een normaal belaste dochtermaatschappij.

Verder lezen
Terug naar overzicht