Sign. - Beleggingsadvies


De overeenkomst tussen partijen heeft de kenmerken van een adviesrelatie. Het verweer dat er slechts een execution-only relatie was waarbij geen beleggingsadvies werd verstrekt, moet in het licht van de brief van de bank aan de advocaat van appellant van 24 mei 2002 en de overige naar voren gekomen omstandigheden, waaronder het huisbezoek van de medewerkers van de bank aan appellant, de bespreking van het beleggingsbeleid en de waarschuwingen die de bank stelt te hebben gegeven voor de risico's van de beleggingsstrategie van appellant, als onvoldoende gemotiveerd van de hand gewezen worden. Het door appellant overgelegde transactieoverzicht maakt duidelijk dat zijn beleggingsstrategie gericht was op het investeren van grote bedragen in slechts enkele fondsen. Gedurende een periode van vier jaren werden door appellant op korte termijn grote pakketten aandelen in slechts enkele fondsen ingekocht en verkocht. Een dergelijke strategie, waarbij de risico's nauwelijks verspreid worden, moet veeleer als speculatief en niet als defensief worden gekwalificeerd. Daarenboven leidt het hof uit het transactieoverzicht af dat appellant op het moment dat hij besloot over te gaan tot de aanschaf van de aandelen KPNQwest en Getronics, geen onervaren belegger meer was. Voorts is van belang dat niet is komen vast te staan dat appellant het vermogen dat hij belegde nodig had voor zijn dagelijks onderhoud en zijn pensioen. Appellant heeft niet weersproken dat hij tijdens het introductiegesprek in 1999 is gewaarschuwd voor de risico's van zijn eenzijdige beleggingsstrategie. Vaststaat dat appellant deze strategie heeft voortgezet. Niet kan worden geconcludeerd dat de bank in haar advisering is tekortgeschoten. Ook anderszins is de bank niet in haar zorgplicht jegens appellant tekortgeschoten. (Hof Leeuwarden 7…

Verder lezen
Terug naar overzicht