Sign. - Beneficial ownership: handle with care


In internationale fiscale verhoudingen is de invulling en betekenis van het begrip 'beneficial owner' van doorslaggevend belang voor het toekennen van bepaalde verdragsvoordelen aan (rechts)personen. In dit artikel staat de ontwikkeling en actuele stand van het begrip beneficial owner centraal. De auteur beschrijft achtereenvolgens de visies van verschillende nationale rechters in de Engelse Indofood-zaak, de Canadese Prevost-zaak, de Canadese Velcro-zaak en de Indiase Vodafone-zaak. Daarnaast behandelt de auteur een recent discussiestuk van de OESO, de Nederlandse visie en een resolutie van het Europees Parlement inzake de bestrijding van belastingfraude en ontwijking.
(WFR 2012 6965, W.R. Munting)

Verder lezen
Terug naar overzicht