Sign. - Benoeming bestuurders ajax


Cruijff (commissaris van AfC Ajax NV) c.s. beroept zich op de nietigheid dan wel vernietigbaarheid van het voorgenomen besluit van de RvC van Ajax tot benoeming van Sturkenboom en Van gaal tot statutair bestuurder (en lid van de hoofddirectie) van Ajax. Zij menen dat de vereisten voor de wijze van oproeping van een vergadering van de RvC en het benoemen van nieuwe leden van de hoofddirectie niet in acht zijn genomen. De oproeping zou niet per brief zijn verzonden en de voor oproeping geldende uiterlijke termijn van verzending zou niet in acht zijn genomen. Op grond van het reglement van de RvC moet de oproeping voor een vergadering van de RvC geschieden door de secretaris, niet later dan zes werkdagen voorafgaand aan de vergadering. De oproeping voor de vergadering van 16 november 2011 was ontijdig. Klaarblijkelijk hebben de commissarissen, dan wel de voorzitter of de commissaris, dat zelf ook ingezien en hebben zij opnieuw de commissarissen opgeroepen voor de vergadering van 25 november 2011. Voor de uitnodiging voor deze vergadering is de geldende termijn in acht genomen. Dat Cruijff op 25 november 2011 niet aan de vergadering heeft willen deelnemen moet voor zijn rekening blijven. Wat betreft het besluit van de hoofddirectie tot benoeming van Sturkenboom en Blind tot titulair directeur (ad interim) en het desbetreffende goedkeuringsbesluit van de RvC geldt dat aan de formele vereisten voor de totstandkoming van het benoemingsbesluit en het goedkeuringsbesluit is voldaan. gelet hierop is niet aannemelijk geworden dat het directiebesluit en het goedkeuringsbesluit van de RvC nietig of vernietigbaar zijn. Voor zover het besluit de voorgenomen benoeming van Sturkenboom en Van gaal tot statutair bestuurder betreft staat…

Verder lezen
Terug naar overzicht