Sign. - Benoeming van bestuurders en commissarissen van een structuurcoöperatie


Bij vennootschappen leidt toepassing van het structuurregime tot een verschuiving van de bevoegdheden van de aandeelhoudersvergadering naar de verplichte raad van commissarissen, waardoor er een zwakkere band tussen (het bestuur van) de vennootschap en haar aandeelhouders ontstaat. Bij de coöperatie moet de band met de leden juist sterk zijn, nu de coöperatie het belang van de leden dient. Daarom heeft de wetgever de benoemingsregeling voor bestuurders van structuurvennootschappen destijds niet van toepassing verklaard op coöperaties. De schrijver onderzoekt de vraag of het desalniettemin geoorloofd is om in de statuten van een structuurcoöperatie te bepalen dat de raad van commissarissen de bestuurders benoemt.
(Ondernemingsrecht 2012, 78, prof. mr. G. van Solinge)

Verder lezen
Terug naar overzicht