Sign. - Beperkt informatie verschaffen gerechtvaardigd


Onder de in deze zaak gegeven omstandigheden levert het (zeer) beperkt verschaffen van informatie aan verzoekster (E. van genderen Beheer BV, één van de 25%-aandeelhouders van de vennootschap Foodtrend BV) – waar zij sinds 17 januari 2013 om overlegging van de gehele administratie had verzocht – geen gegronde reden voor twijfel aan een juist beleid op, zulks te minder nu Foodtrend er ernstig rekening mee moest houden dat Van genderen haar in de nabije toekomst concurrentie zou gaan aandoen en terwijl Foodtrend een aanzienlijke "afkoopsom klanten" aan Van genderen zou betalen. In aanmerking is genomen dat Foodtrend niet bereid was de gehele administratie over te leggen maar wel had aangeboden daarin inzage te verschaffen. Voor een vergadering op 4 februari 2013 lag deze "in volle omvang" ter inzage gereed en konden de "achterliggende cijfers" over 2012 worden gekopieerd. Dat met het ontslag van Van genderen als bestuurder van Foodtrend de commerciële en relationele capaciteit van Foodtrend is aangetast, is niet aannemelijk geworden. Ook overigens is niet gebleken dat de onderneming of bedrijfsvoering van Foodtrend door het vertrek van Van genderen als bestuurder (onevenredige) schade is toegebracht. gelet hierop en nu het ontslag met inachtneming van de toepasselijke statutaire bepalingen heeft plaatsgevonden, valt ook daarin niet een grond voor twijfel aan een juist beleid van Foodtrend te onderkenen. De Ondernemingskamer wijst het verzoek tot het gelasten van een onderzoek en het treffen van onmiddellijke voorzieningen af.   

(Hof Amsterdam (OK) 5 augustus 2013, ARO 2013/129, Foodtrend BV)

 

 

Verder lezen
Terug naar overzicht