Sign. - Beperkte uitleg verkoopkosten


 

X BV hield een 55% belang in A BV. X BV heeft in 2007 haar belang in A BV voor € 14 miljoen verkocht en in dat kader een bonus ad € 1,4 miljoen betaald aan de heer B die vanaf 1994 commissaris van A BV was, en vanaf 1998 strategisch adviseur van X BV. In het kader van de verkoop heeft de heer B (niet-gelieerd aan X BV of A BV) diverse besprekingen bijgewoond en de ondernemingsraad geïnformeerd. Belanghebbende heeft de bonus in mindering gebracht op haar winst. De inspecteur heeft de aftrek geweigerd omdat de bonus zou behoren tot de (niet aftrekbare) deelnemingskosten. Volgens de Rechtbank Zeeland-West- Brabant vallen onder verkoopkosten alleen uitgaven die moeten worden gedaan om de verkoop en levering van de deelneming te verwezenlijken en dient dat begrip beperkt uitgelegd te worden. In de voorliggende casus was er weliswaar enig verband met de verkoop, maar zou de verkoop ook zonder de bonus zijn doorgegaan.

 

(Rb. ZeelandWestBrabant 27 juni 2013, nr. AWB 13/568, ECLI:NL:RBZWB:2013:4751)

 

Verder lezen
Terug naar overzicht