Sign. - Berichtgeving omtrent fusie ArcelorMittal tijdig en niet misleidend of onjuist


De AFM heeft een verzoek afgewezen van Trafalgar en SRM om handhavend op te treden tegen de Nederlandse vennootschap Mittal Steel nV (thans het Luxemburgse ArcelorMittal) in verband met de berichtgeving rond de overname van de Luxemburgse vennootschap Arcelor SA. Centraal staat de vraag of de AFM voldoende onderzoek heeft verricht naar een mogelijke overtreding door Mittal Steel van bepalingen inzake marktmisbruik in verband met deze fusie. De rechtbank heeft het beroep van Trafalgar en SRM tegen het besluit van de AFM gegrond verklaard en het besluit vernietigd («JOR» 2009/74). naar het oordeel van de rechtbank was het onderzoek van de AFM als onzorgvuldig te kwalificeren. Belanghebbenden: Ter beoordeling van het College staat de vraag of de rechtbank terecht heeft geoordeeld dat Trafalgar en SRM moeten worden beschouwd als belanghebbenden bij het handhavingsverzoek van 13 juni 2007 aan de AFM inzake de voorgenomen fusie tussen Mittal Steel en Arcelor en dat de afwijzing van het verzoek moet worden opgevat als een beschikking als bedoeld in art. 1:3 lid 2 Awb, waartegen bezwaar en beroep openstaat. Het College concludeert dat de AFM het bezwaar van SRM tegen de afwijzing van haar verzoek niet-ontvankelijk had moeten verklaren. Trafalgar heeft als beheerder van het vermogen van Trafalgar Catalyst fund en Trafalgar Entropy fund (de fondsen) een eigen, persoonlijk belang dat rechtstreeks is betrokken bij de naleving en handhaving van de wettelijke regels ten aanzien van koersgevoelige informatie en marktmanipulatie in het kader van de voorgenomen fusie en is belanghebbende. Procesbelang: Vervolgens is de vraag of de rechtbank terecht heeft geoordeeld dat Trafalgar (voldoende) belang heeft bij een inhoudelijke beoordeling van haar beroep…

Verder lezen
Terug naar overzicht