Sign. - Beroep op art. 1:88 BW onrechtmatig


Renders NV heeft 12 tankchassis verkocht aan Rolande Materieel BV (waarvan Sa en S indirect bestuurder waren). Naar het oordeel van de rechtbank heeft Sa als bestuurder van Rolande Materieel onrechtmatig jegens Renders gehandeld door met een beroep op een haar als echtgenote van S toekomende bevoegdheid de door haar echtgenoot afgegeven zekerheden te vernietigen, aangezien deze zijn afgegeven in het belang van de vennootschap. Rolande Materieel was immers niet in staat om de gekochte tankchassis voor aflevering te betalen en had belang bij een uitstel van betaling. Renders was alleen bereid dit uitstel van betaling te verlenen wanneer Rolande Materieel een wisselbrief zou afgeven en S deze in privé voor aval zou tekenen. S heeft deze betalingsafspraak als bestuurder van Rolande Materieel met Renders gemaakt. Daarbij heeft hij geen voorbehoud gemaakt ten aanzien van de rechtsgeldigheid van het door hem verleende aval en de door hem afgegeven betalingsgaranties. Door onder deze omstandigheden een beroep te doen op een door haar als echtgenote toekomende bevoegdheid terwijl zij als bestuurder van de vennootschap niet alleen belang had bij de totstandkoming van deze betalingsafspraak maar ook medeverantwoordelijk was voor het door haar echtgenoot als bestuurder gevoerde beleid, heeft Sa naar het oordeel van de rechtbank als bestuurder van Rolande Materieel onrechtmatig jegens Renders gehandeld. Dit geldt te meer nu gesteld noch gebleken is dat Sa als echtgenote van S belang had bij het inroepen van de bescherming van art. 1:88 BW. Nu Renders verder niet heeft onderbouwd waarom zij schade heeft geleden, wordt de vordering afgewezen. Naar het oordeel van de rechtbank kan de niet-nakoming door Rolande Materieel van de door haar aangegane verplichtingen (voortvloeiende uit de wisselbrief…

Verder lezen
Terug naar overzicht