Sign. - Beroep op hypotheekgarantie na scheiding


Het beroep op de Nationale Hypotheek Garantie (NHG) is vorig jaar flink toegenomen. In 2011 hebben zo'n 2000 huishoudens een beroep gedaan op de NHG na een gedwongen verkoop van het huis met verlies, tegen 1331 huishoudens in 2010. Echtscheiding is in de helft van de gevallen de oorzaak.
Het toenemende beroep op NHG is grotendeels te verklaren door de prijsdaling van woningen. Dit verhoogt immers de kans dat bij verkoop de opbrengst van een woning lager is dan de resterende hypothecaire lening. Daarnaast is voor een deel sprake van een volume-effect, vanwege het feit dat de afgelopen jaren meer leningen met NHG zijn verstrekt.
'Het belang van NHG als vangnet voor de financiële risico's van het eigenwoningbezit is op dit moment groter dan ooit', aldus Karel Schiffer, algemeen directeur van de NHG. Toch vindt hij dat het aantal aanspraken dat momenteel op NHG wordt gedaan erg meevallen, 'zeker gezien de omvang van de kredietcrisis'.
In totaal hebben 136.500 huishoudens de aankoop of verbetering van hun woning in 2011 gefinancierd met NHG. Dat is sinds de introductie van de hypotheekgarantie in 1995 het hoogste aantal garanties in een jaar. Dat blijkt uit cijfers van de Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen.

(AllesOverScheiding.nl)

Verder lezen
Terug naar overzicht