Sign. - Bescherming van beleggers in Nederland: de Fortis-case


De schrijver bespreekt aan de hand van de Fortis zaak en de beschikking van de Ondernemingskamer van 5 april 2012 in deze kwestie (LJN BW0991) de manier waarop in Nederland inhoud wordt gegeven aan de bescherming van beleggers en de rol die de enquêteprocedure daarbij speelt. Uit de beschikking van 5 april 2012 blijkt dat gedupeerde beleggers openheid van zaken kunnen krijgen en informatie kunnen vergaren over schending van effectenrechtelijke normen met de kennelijke bedoeling deze informatie te gebruiken in een aansprakelijkheidsprocedure. Rechtssystematisch heeft het enquêterecht echter geen formele rol bij de handhaving van effectenrechtelijke normen. De schrijver betoogt dat sprake is van een onduidelijke samenloop van procedures en roept op tot een nadere analyse van de scheiding tussen het effectenrecht en het vennootschapsrecht en de wijze van handhaving van deze rechtsgebieden en de rol die de AFM , de Ondernemingskamer en de burgerlijke rechter daarin (zouden moeten) vervullen.
(TvOB 2013, nr. 2, p. 60, mr. dr. G.J.H. van der Sangen)

Verder lezen
Terug naar overzicht