Sign. - Beschouwingen over de gebondenheid van de Belastingdienst aan het standpunt dat partijen als juist aanvaarden bij de toepassing van de Successiewet 1956


De auteur bespreekt in hoeverre de Belastingdienst gebonden is aan een tussen partijen gesloten vaststellingsovereenkomst.

(mr. J.B. Vegter, WPNR – Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie 2013/6968)

Verder lezen
Terug naar overzicht