Sign. - Beslag onder de koper na de Vormerkung. Kan notaris de koopsom na aftrek van de hypothecaire schuld en de vorderingen van de eerdere beslagleggers aan de verkoper overmaken?


Met het bepaalde in art. 7:3 BW is een bescherming beoogd van de koper van een registergoed tegen vervreemding of bezwaring van het desbetreffende registergoed na de Vormerkung. Een afweging van de belangen van de koper tegen die van de post-Vormerkung beslaglegger kan leiden tot de beslissing dat het beslag van de post-Vormerkung beslaglegger op de koopsom moet worden opgeheven voor zover dit aan levering van het registergoed in de weg staat. Een dergelijke beslissing kan als bijkomstig gevolg hebben dat een pre-Vormerkung beslaglegger voorlopig zijn hele vordering kan incasseren. De schrijver bespreekt de recente jurisprudentie met betrekking tot de problematiek (HR 8 oktober 2010, LJN BN1252; Hof 's-Hertogenbosch 25 oktober 2011, LJN BU2159 en Rb. Haarlem 27 oktober 2011, LJN BU4097). (JBN 2012, 3, mr. A.J.H. Pleysier)

Verder lezen
Terug naar overzicht