Sign. - Beslag onder Stichting derdengelden


Vraag is of een door X gelegd derdenbeslag zich uitstrekt over nadien door de Stichting ten behoeve van Kaasnegotie van KBC ontvangen bedragen. Opdat de na 9 juni 2010 op de bankrekening van de Stichting van KBC binnengekomen bedragen onder het derdenbeslag van X vallen, vereist art. 475 rv dat op 9 juni 2010 reeds sprake moet zijn geweest van een toekomstige vordering van Kaasnegotie op de Stichting, die rechtstreeks moet zijn verkregen uit een toen reeds bestaande rechtsverhouding tussen Kaasnegotie en de Stichting. Dit is het geval. Mr. Y was, naast advocaat van Kaasnegotie, ook bestuurder van de Stichting. Deze Stichting is erop gericht om, ten behoeve van de advocatenpraktijk van mr. Y en zijn collega's van hetzelfde kantoor, te fungeren als tijdelijk bewaarder van gelden ten behoeve van de cliënten van deze praktijk, afgescheiden van het vermogen van de advocaten(praktijk). Weliswaar zijn advocaat en stichtingsbestuurder twee onderscheiden functies, maar zij zijn in dit geval verenigd in één natuurlijke persoon. Mr. Y kan niet als natuurlijke persoon in de ene hoedanigheid ergens wetenschap van hebben, waar hem deze zelfde wetenschap in een andere hoedanigheid ontbreekt. De wetenschap van mr. Y als advocaat van Kaasnegotie van de te verwachten betaling van KBC op de rekening van de Stichting wordt toegerekend aan mr. Y als bestuurder van de Stichting. juist omdat de Stichting is opgericht om als (veilig) betaaladres ten behoeve van cliënten van mr. Y te fungeren, kan deze wetenschap dat ten behoeve van een van die cliënten gelden zouden worden gestort ook aan de Stichting zelf worden toegerekend. Kaasnegotie en de Stichting…

Verder lezen
Terug naar overzicht