Sign. - Beslag op kwaliteitsrekening


Eisers hebben derdenbeslagen gelegd ten laste van Unifin en Euro Holding op alle gelden die de notaris voor Unifin en Euro Holding onder zich heeft. De beslagen zijn inmiddels overgegaan in executoriale beslagen. Zij vorderen (onder andere) afdracht van de onder de notaris gehouden gelden. De vorderingen zijn niet toewijsbaar als de rekening van de notaris waarop beslag is gelegd een kwaliteitsrekening is, zoals geregeld in art. 25 Wna. In dat geval hebben zowel de kopers (eisers) als Unifin een aandeel in de gemeenschappelijke vordering op de bank waar de kwaliteitsrekening wordt aangehouden en is sprake van een gemeenschap (Boek 3 titel 7 afdeling 1 BW). De notaris houdt de gelden in dat geval voorwaardelijk voor alle betrokkenen zo lang de voorwaarden uit de overeenkomsten niet zijn vervuld of zolang  de koopovereenkomsten niet rechtsgeldig zijn ontbonden. Art. 25 Wna spreekt van gelden die de notaris in verband met zijn werkzaamheden als zodanig onder zich neemt. In het onderhavige geval is de derdengeldrekening gebruikt om aan de kopers zekerheid te geven tegen het risico dat Unifin en Euro Holding hun verplichtingen tot het bouwen van de appartementen niet zouden nakomen en de kopers het betaalde bedrag ter hoogte van 40% van de koopsom dan niet meer zouden kunnen terugkrijgen. De onafhankelijke positie van de notaris zorgde voor de zekerheid die de kopers wensten. Eisers hebben dit ook zo begrepen. Hoewel een brief van de notaris van 7 juni 2005 vermeldt dat de notaris optreedt als een houder voor Unifin, blijkt uit de tekst van die brief dat het geld van de koper op de derdengeldrekening van de notaris zal blijven staan totdat de appartementen zijn…

Verder lezen
Terug naar overzicht