Sign. - Besluit tot niet inschrijving van Novio op nieuwe SAN-concessie is kennelijk
onredelijk wegens ondeugdelijke motivering. Connexxion is
mede-ondernemer


Connexxion verricht vervoersdiensten in Nederland, onder meer via haar dochtervennootschappen Connexxion Openbaar Vervoer N.V. (Connexxion OV), Hermes en Novio. Per 13 december 2009 exploiteert Novio de zogenoemde SAN-concessie (openbaar vervoer in en rond Nijmegen). Zij doet dit niet geheel zelfstandig, maar mede via Connexxion OV en Hermes als haar onderaannemers. De concessie heeft een looptijd tot december 2012. Op 3 januari 2011 is het bestek voor de SAN-concessie C2013 (de SAN-concessie) vrijgegeven. Deze concessie zal voor de duur van tien jaar worden verleend. Binnen Connexxion is overleg gepleegd welke entiteit namens Connexxion zal inschrijven voor de tender. Besloten is dat Hermes dit gaat doen, omdat Hermes vanwege andere bedrijfsregels (o.a. de dienstregeling) de meest concurrerende offerte kan realiseren. Vervolgens heeft Novio dit voorgenomen besluit (het niet inschrijven van Novio op de tender) ter advisering aan haar OR voorgelegd. Hoewel de OR negatief adviseert, neemt Novio het voorgenomen besluit. Hierop wendt de OR van Novio zich tot de OK. Hij verzoekt te verklaren dat Connexxion en Novio bij afweging van alle betrokken belangen in redelijkheid niet hebben kunnen komen tot het besluit om niet met Novio in te schrijven op de tender voor de SAN-concessie. Ook verzoekt de OR om intrekking van het besluit dat Hermes zich zal inschrijven voor de tender en de gevolgen daarvan ongedaan te maken. De OK oordeelt allereerst dat Connexxion met betrekking tot de inschrijving op de tender SAN als mede-ondernemer moet worden aangemerkt. De OK verwerpt voorts het standpunt van Novio en Connexxion dat het verzoek van de…

Verder lezen
Terug naar overzicht