Sign. - Besluit tot salarisverhoging roept vragen op


De stelling van de vennootschap, dat de bezwaren van verzoekster afdoende zijn weerlegd, heeft geen betrekking op de ontvankelijkheid. Er zijn gegronde redenen om aan een juist beleid te twijfelen. Het stond de enige bestuurder niet vrij zijn salaris te verhogen, zonder besluit van de ava. De stelling dat het besluit tot salarisverhoging toch altijd genomen zou zijn omdat de bestuurder als (indirect) meederheidsaandeelhouder een doorslaggevende stem heeft, miskent het belang van zorgvuldige besluitvorming op basis van informatie aan en gedachtewisseling door de vergadering. Voorts had het op de weg van de vennootschap gelegen om, gelet op de belangentegenstelling tussen haar en de bestuurder bij het verstrekken van een lening aan de echtgenote van de bestuurder, dit ter goedkeuring aan de ava voor te leggen, zoals de statuten voorschrijven. Verder had het op de weg van de vennootschap gelegen om ook verzoekster van de tegenvallende resultaten op de hoogte te stellen, gelet op de omstandigheden van het geval, waaronder dat de meerderheidsaandeelhouder in de persoon van de bestuurder wel geacht kon worden op de hoogte te zijn geweest van de ontwikkeling in de resultaten. Een onderzoek wordt bevolen. Het besluit tot salarisverhoging wordt bij wijze van onmiddellijke voorziening geschorst. (Hof Amsterdam (OK) 14 februari 2012, ARO 2012/28, Mojo Theater BV)

Verder lezen
Terug naar overzicht