Sign. - Besluit tot wijziging topbestuurslaag van zorgstichting ondanks negatief advies ondernemingsraad niet kennelijk onredelijk


Vanaf 1980 is bij Kalorama één directeur/ bestuurder werkzaam geweest. Voor zijn vertrek in 2008 is, in samenspraak met de Raad van Toezicht, een nieuwe bestuursorganisatie onderzocht en ter advisering aan de OR voorgelegd. De nieuwe bestuurder wenst opnieuw een wijzing door te voeren in de topbestuurslaag. Hierover heeft de OR negatief geadviseerd omdat hij meent dat nut en noodzaak tot wijziging van de topstructuur ontbreken. Volgens de OR draagt dit (voorgenomen) besluit niet bij aan het op orde brengen van de bedrijfsvoering. De OR wendt zich tot de OK. De OK acht het betoog van Kalorama valide. De bestuurder heeft zijn beweegredenen voor wijziging van de topstructuur, onder meer in de notitie lsquoOrganisatie structuur Stichting Kalorama', zijn brief van 25 oktober 2009 en zijn brief van 24 september 2010, uitgebreid toegelicht en beargumenteerd. De vrees van de OR voor een lsquote zware top' komt de OK in dat licht en gelet op wat door partijen overigens in de gedingstukken en ter terechtzitting is aangevoerd, niet gegrond voor. Voorts geldt dat (de keuze van) de samenstelling en inrichting van de (top van de) bestuursstructuur en de strategie van de bedrijfsvoering nu eenmaal tot de taken en bevoegdheden van de bestuurder behoren en dat zijn wens om eerst de basis van de onderneming te versterken en van daaruit de overige bedrijfsprocessen aan te sturen en te reorganiseren, op zich begrijpelijk en niet ongebruikelijk voorkomt. Dat de OR twijfelt aan de haalbaarheid van de door de bestuurder ingezette route en aan de noodzaak van de topstructuurwijziging in dat verband, maakt het onderhavige besluit nog niet kennelijk onredelijk. Naar het oordeel…

Verder lezen
Terug naar overzicht