Naar de inhoud

Sign. - Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet veertiende tranche in het Staatsblad gepubliceerd [Chw, BuChw, Bouwbesluit 2012]

Op 27 oktober 2016 is het Besluit van 12 oktober 2016 tot wijziging en aanvulling van het Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet en tot aanvulling van bijlage II van de Crisis- en herstelwet (Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet veertiende tranche) in het Staatsblad gepubliceerd. Dit besluit bevat de zogenaamde veertiende tranche van het Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet.

Krachtens artikel I wordt het Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet (BuChw) gewijzigd en aangevuld. In onderdeel A worden vier nieuwe ontwikkelingsgebieden als bedoeld in art. 2.2 Crisis- en herstelwet (Chw) toegevoegd. In onderdeel J worden veertien gemeenten toegevoegd aan het experiment met het bestemmingsplan met verbrede reikwijdte (artikel 7c). In onderdeel K worden zes gemeenten toegevoegd aan het experiment met het opstellen van één bestemmingsplan met verbrede reikwijdte voor het gehele grondgebied (artikel 7g). Met deze experimenten (artikelen 7c en 7g) wordt vooruitgelopen op het omgevingsplan uit de Omgevingswet (Stb. 2016, nr. 156). In onderdeel B wordt de gemeente Vlagtwedde toegevoegd aan het experiment met ecodorpen (artikel 4a). In onderdeel C wordt de gemeente Peel en Maas toegevoegd aan het experiment met een afwijkende energieprestatiecoëfficiënt (artikel 6b). In onderdeel E wordt de gemeente Hulst toegevoegd aan het experiment met een vereenvoudigde bouwtoets (artikel 6g).

Daarnaast wordt één nieuw innovatief project als bedoeld in art. 2.4 Chw toegevoegd, namelijk een experiment waarbij in de binnenstad van de gemeente Hulst van een aantal technische eisen uit het Bouwbesluit 2012 kan worden afgeweken (artikel 6n; onderdeel G).

Voor alle toevoegingen aan bestaande experimenten alsmede de nieuwe experimenten…