Sign. - Bestuur Ajax


Ajax is een beursgenoteerde vennootschap met volledig structuurregime. De grieven hebben betrekking op de vraag of het voorgenomen besluit van de RvC tot benoeming van Van Gaal en Sturkenboom tot statutair directeur en het besluit tot goedkeuring van de titulaire benoemingen ad interim van Sturkenboom en Blind geldig (niet vernietigbaar) zijn. Het enkele gegeven dat de te nemen besluiten ingrijpende gevolgen kunnen hebben voor hun werkzaamheden en voor de toekomst van Ajax, maakt kreek c.s., de werknemers of opdrachtnemers van Ajax, nog niet belanghebbenden in de zin van de wet. Voor zover de vorderingen zijn ingesteld door kreek c.s., komen deze niet voor toewijzing in aanmerking. Het spreekt voor zich dat Cruijff, lid van de RvC, er een rechtens relevant belang bij heeft dat de besluiten van dit orgaan op een juiste en zorgvuldige wijze tot stand komen en dat, als daaraan niet wordt voldaan, hij van die besluiten de vernietiging kan inroepen. Aan de op 16 november genomen voorgenomen benoemingsbesluiten kleven twee ernstige totstandkomingsgebreken die deze besluiten op grond van het bepaalde in art. 2:15 BW vernietigbaar maken. in het oog springt de combinatie van de twee gebreken, én een uiterst korte oproepingstermijn én een volstrekt onvoldoende duidelijke aankondiging van de te behandelen voorgenomen besluiten. Deze combinatie maakt aannemelijk dat sprake is geweest van een vooropgezet plan om te bewerkstelligen dat een van de commissarissen (Cruijff ) op de besluitvorming van 16 november geen daadwerkelijke invloed kon uitoefenen. Voldoende aannemelijk is dat Cruijff bij de vernietiging gerechtvaardigd belang heeft en dat in een bodemprocedure de rechter het beroep op de vernietigbaarheid van de besluiten van 16 november…

Verder lezen
Terug naar overzicht