Sign. - Bestuur wordt niet verplicht zekerheid te stellen


Verzoekers (Winfried Böhmer en De Wijnbergh BV) hebben verzocht de bestuurders van de vennootschappen hoofdelijk te bevelen zekerheid te stellen voor de kosten van het onderzoek en de benoemde bestuurder opdracht te geven tot het incasseren van bepaalde vorderingen. Verder hebben zij verzocht de door de bestuurders gehouden aandelen ten titel van beheer over te dragen. In het licht van een toezegging door de bestuurder en gelet op de vereiste terughoudendheid bij toewijzing van een onmiddellijke voorziening die ertoe strekt dat een ander dan de rechtspersoon die voorwerp is van de enquête wordt verplicht zekerheid te stellen, wijst de Ondernemingskamer het verzoek af. Het is niet aan de Ondernemingskamer een instructie te geven aan de door haar benoemde bestuurder, nu deze zijn taak zelfstandig verricht. Voor zover de gevraagde voorziening ertoe strekt een (voorlopig) oordeel over de toewijsbaarheid van de vorderingen te verkrijgen is het verzoek evenmin toewijsbaar. Daarnaast is onvoldoende aannemelijk gemaakt dat een onjuiste jaarrekening zal worden vastgesteld indien de aandelen niet zullen worden overgedragen aan een beheerder. Er bestaat onvoldoende belang bij het treffen van de verzochte voorzieningen. (Hof Amsterdam (OK) 4 juni 2013, ARO 2013/102, NV Aannemingsbedrijf Böhmer Doetinchem; Böhmer Beheer BV)

Verder lezen
Terug naar overzicht