Naar de inhoud

Sign. - Bestuurdersaansprakelijkheid bij schending van financieelrechtelijke toezichtsregels (WPNR 2016/7125, mr.drs. T.M.C. Arons en prof.mr. D. Busch)

Bestuurders in de financiële sector kunnen in bepaalde omstandigheden aansprakelijk zijn jegens de financiële onderneming en de cliënten van deze instelling. Daarnaast kunnen bestuurders ook aansprakelijk zijn ten opzichte van beleggers in een uitgevende instelling. De aansprakelijkheid kan in beide gevallen worden gebaseerd op schending van een wettelijke plicht die voortvloeit uit een financiële toezichtwet. In deze bijdrage staat de vraag centraal in hoeverre bestuurders civielrechtelijk aansprakelijk zijn voor schendingen van financieelrechtelijke toezichtsregels. Daarbij bespreken de auteurs in hoeverre bestuurders aansprakelijk zijn voor verplichtingen die weliswaar primair tot de financiële onderneming zijn gericht, maar niettemin een individuele gedragsnorm voor de bestuurder inhouden. Hierna gaan zij in op de aansprakelijkheid van bestuurders ten opzichte van beleggers voor schending van tot eenieder gerichte gedragsnormen uit de Wft en de Marktmisbruikverordening. Vervolgens staat de wetgeving die exclusief tot de financiële onderneming is gericht centraal, waarna de auteurs de aansprakelijkheid van bestuurders van financiële ondernemingen ten opzichte van een cliënt van die onderneming voor een door hen gemaakte beroepsfout behandelen.