Sign. - Bestuurdersaansprakelijkheid bij turboliquidatie


De wet biedt de mogelijkheid een rechtspersoon bij gebrek aan baten per direct te liquideren. Tegelijkertijd bepaalt de wet dat een rechtspersoon na ontbinding blijft voortbestaan, voor zover dit tot vereffening van zijn vermogen nodig is. De schrijver bespreekt een uitspraak van Rechtbank groningen (5 augustus 2011, lJN BR4855) waarin de rechtbank ingaat op de verhouding tussen beide regels. Ook beoordeelt de rechtbank de vraag of de bestuurders aansprakelijk zijn, nu zij de turbo-liquidatieprocedure hebben gevolgd terwijl de rechtspersoon ten tijde van de ontbinding een negatief vermogen had. (JBN 2011, 65, mr. D.O. Ohmann)

Verder lezen
Terug naar overzicht