Sign. - Bestuurdersaansprakelijkheid en de uitkering van winst bij de BV


De nieuwe wettelijke uitkeringstest en daaraan gekoppelde bestuurdersaansprakelijkheid van art. 2:216 BW geldt als controversieel. Het systeem van kapitaalbescherming is afgeschaft, waar tegenover een evenwichtig systeem van crediteurenbescherming is beoogd, onder andere gebaseerd op de uitkeringstest in combinatie met aansprakelijkheidssancties voor bestuurders. De verantwoordelijkheid en taak van het bestuur ter zake van uitkeringen aan aandeelhouders is thans in de wet vastgelegd. Vragen doemen op over de uitkeringstest, mogelijk in te schakelen adviseurs, de marges die het bestuur bij de goedkeuring heeft en hoe de rechter het al of niet goedkeuren zal toetsen, dit alles binnen de overkoepelende vraag van bestuurdersaansprakelijkheid. De schrijfster bespreekt het speelveld en de regels voor het doen van uitkeringen. Of de Wet flexbv een verzwaring van bestuurdersaansprakelijkheid betekent, valt nog niet te zeggen. rechters zullen moeten waken voor hindsight bias; de goedkeuring en het daaraan eventueel ten grondslag liggend advies moeten ex tunc worden beoordeeld. Voorzienbaar is dat derden het pad van art. 2:216 lid 3 BW zullen gaan kiezen. Vanuit het oogpunt van samenloop zou deze bepaling dan ook risicoverhogend kunnen uitpakken.
(Ondernemingsrecht 2013, 79, mr. Y. Borrius)

Verder lezen
Terug naar overzicht